Kortet viser sprog, som ViTolker hidtil har tolket eller oversat i for borgere fra de pågældende lande.
Kortet er ikke en udførlig liste over de sprog, der findes i de konkrete lande, og vi tilføjer løbende nye sprog på listen, efterhånden som vi varetager nye opgaver.

Vores stærke netværk og kendskab til sprogstammer og dialekter sikrer, at vi kan imødekomme stort set alle sprogforespørgsler. Det kan være tekniske oversættelser eller juridiske oversættelser.

Vi anbefaler, at du får personlig rådgivning af en af vores erfarne koordinatorer, hvis du er i tvivl om tolkesproget, men kender borgerens oprindelsesland.