Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

ViTolker ApS, Lyngbyvej 20 2100 København Ø, CVR nr.: 37537241 er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om vores tolke og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Derudover er vi databehandler på de oplysninger som vores kunder indtaster i vores booking system.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på:
info@vitolker.dk eller (+45) 70 60 51 61.

Behandling af persondata
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

For at være freelance tolk hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

  • Kontaktoplysninger, køn, om du har bil og kørekort, om du er politigodkendt og hvilke sprog de mestre – for at kunne kontakte dig og tilbyde dig passende tolkeopgaver (Hjemmel: Databeskyttelsesforordningen art 6 litra b)
  • CPR nr. – for at kunne indberette din løn til SKAT (Hjemmel: Databeskyttelsesforordningen art 6 litra c)
  • Bankoplysninger – for at kunne udbetale din løn (Hjemmel: Databeskyttelsesforordningen art 6 litra b)
  • Straffe- og børneattest – for at kunne imødekomme krav fra kommuner (Hjemmel: Databeskyttelsesforordningen art 6 litra c)
  • Foto – for at kunne lave og tilsende dig gyldigt ID kort (Hjemmel: Databeskyttelsesforordningen art 6 litra b)

Når vores kunder benytter vores bookingsystem til at booke tolke registreres der en række oplysninger på den borger som skal tolkes på. Disse oplysninger omfatter typisk: Navn, sprog, det fagområde der skal tolkes på, evt. fritekst, samt hvilken dato og tidspunkt tolkningen skal foretages på. (Hjemmel: Databeskyttelsesforordningen art 6 litra b). I de tilfælde hvor vi er databehandler for kommuner bliver borgernes CPR nr. også registeret i vores bookingsystem, da CPR nr. er kommunernes nøgle til at kunne fakturer borgerne.

Som leverandør eller samarbejdspartner hos os indsamler vi dine kontakt- og betalingsoplysninger som at kunne kommunikere og afregne med dig. (Hjemmel: Databeskyttelsesforordningen art 6 litra b).

Såfremt du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.

Privatlivspolitik ifm. rekruttering

Ved modtagelse af ansøgning, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen.
Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes.
Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.

Sikkerhed

Vi har, baseret på en risikovurdering, truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. Data holdes ajour Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette. Periode for opbevaring Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Oplysninger om borgere i vores bookingsystem slettes 5 år efter opgaven er udført.

Eventuelt afgivende CPR nr. og telefonbeskeder slettes så snart opgaven er udført og faktureret. Oplysninger om tolke slettes 5 år efter endt samarbejde. CPR nr., foto og bankkontooplysninger slettes umiddelbart efter endt samarbejde. Oplysninger på leverandører og samarbejdspartnere slettes 5 år efter endt samarbejde.

Videregivelse af oplysninger Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af hosting, bogholderi og lønbureau. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til SKAT, banker, inkasso og revisor.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger udleveret eller flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Det er også muligt for dig at bruge en VPN for at sikre at der indsamles færre oplysninger om dig på nettet.