Om ViTolker

Historien – værdierne – visionerne
office meeting

Historien og fagligheden

ViTolker blev grundlagt i 2016 af Zuher Redha sammen med Helene Koch og en gruppe af flersprogede fagpersoner. Intentionen var at skabe en sprogpartner med fokus på faglighed og kvalitet i tolkning og oversættelse og på at skabe ordentlige arbejdsvilkår for tolkene og oversætterne.

Virksomheden er vokset med disse mål som pejlemærke, og i dag er vi en effektiv administration sammensat af medarbejdere med indsigt i denne faglighed, både på akademisk niveau og på praksisområdet inden for det socialfaglige, det sundhedsfaglige, det interkulturelle og intersproglige område.

Værdierne og missionen

Hos ViTolker får du en sproglig ydelse med vægt på det gode match mellem din opgave og den tilknyttede tolk eller oversætters specifikke kompetencer. Vi vægter dialog og relevant vidensudveksling med dig som kunde meget højt. De oplysninger, du giver os, er vores fundament for at løse opgaven bedst muligt for dig.

Vi ved, at der ved hver eneste tolkning og oversættelse er mennesker, der berøres af resultatet. Det er med den bevidsthed, vi tager hånd om vores opgaver for dig. Vores mission er at medvirke til, at danske virksomheder og professionelle vil kunne udnytte alle muligheder i internationale samarbejder og på det globale marked, og at mennesker i Danmark vil opleve lige muligheder, uanset sproglig og kulturel kommunikationsbaggrund.

ViTolker arbejder aktivt med Coroporate Responsibility og ønsker at tage et ansvar over for både miljø og over for vores ansatte. Siden 2019 har vi haft særligt fokus på at fremme fjerntolkning, så vi begrænser udledning af CO2 i forbindelse med tolkenes transport til tolkelokationerne. Vi arbejder desuden aktivt for, at tolke og oversættere opnår rimelige arbejds- og lønvilkår i en branche, som er præget af usikre og prekære vilkår.

Fremtiden og visionerne

ViTolker arbejder for en fagligt funderet oversættelses- og tolkepraksis som en bæredygtig profession for både akademiske og faglærte oversættere og tolke. Professionel tolkning og oversættelse er en forudsætning for et velfungerende retssamfund, arbejdsmarked og erhvervsliv.

Det er derfor nødvendigt, at vi som branche forholder os aktivt i forhold til de arbejdsvilkår, vi giver de mennesker, der leverer tolkning og oversættelser – på samme måde, som vi forholder os til politiske, uddannelsesmæssige og teknologiske spørgsmål på området.

ViTolker indgår derfor gerne i dialog og vidensdeling med faglige samarbejdspartnere om udviklingstiltag på det faglige og andre områder, så vi også i fremtiden kan sikre, at der findes professionelle tolke og oversættere i Danmark i det relevante omfang.

Kunderne om ViTolker:

Siemens Gamesa

Røde Kors

kommune

Kvalitetssikring

Vi kvalitetssikrer vores tolke og oversætteres kompetencer ud fra fire grundlæggende dimensioner, som er afgørende for at varetage professionel tolkning og oversættelse.

Vores fire-delte kvalitetsmodel

ViTolker kvalitetsmodel

Vi glæder os til at hjælpe dig!