FREMMØDETOLKNING

Fremmødetolkning benyttes særligt ved samtaler, hvor det gør en forskel, at tolken er fysisk tilstede, og ved samtaler med børn. Der tolkes på baggrund af både verbal og non-verbal kommunikation. 

Fremmødetolkning benyttes også, når der skal tolkes ved aktiviteter med flere deltagere – for eksempel undervisning, kurser og workshops.

vitolker-fremmodetolkning

FREMMØDETOLKNING

Ved fremmødetolkning varetages tolkningen af en fysisk fremmødt tolk. Her er tolken tilstede i samme lokale som minimum én af samtalens parter.

Fremmødetolkning er ideelt ved samtaler med mange deltagere, ved tolkning for børn, i undervisningssammenhænge og i tilfælde, hvor det bliver vurderet mest hensigtsmæssigt, at tolken er fysisk tilstede. Fremmødetolkning er særligt egnet til komplicerede samtaler, hvor der skabes mere tryghed ved tolkens tilstedeværelse i rummet.

Denne type tolkning kræver ikke brug af udstyr. Til gengæld skal man ofte planlægge tolkningen, så den bestilte tolk har tid til at nå frem til mødestedet.

HVORDAN?

Ved fremmødetolkning møder tolken op på det sted, som er angivet i bestillingen kort før mødestart. Tolken præsenterer sig og sikrer sig, at der er sproglig forståelse med den fremmedsprogstalende deltager, og tolken bekræfter sin tavshedspligt. Tolken er altid neutral og blander sig ikke personligt i samtalen.

Tolkningen foregår som almindelig konsekutiv tolkning, hvor samtalens parter siger 1-2 sætninger, lader tolken tolke, og så fremdeles.
Tolkens opgave er at formidle betydningen så præcist som muligt mellem samtaleparterne. Det er ikke altid, at ord og begreber findes på det andet sprog, hvorfor det kan kræve en ekstra forklaring. Her vil tolken bede afsenderen om at give en forklaring, som tolken så kan oversætte. Tolken tager ofte noter for at huske nuancerne så præcist som muligt.

Det kan være en fordel at briefe tolken om situationen, inden tolkningen går i gang. Ligeledes er det en fordel, at der er tid til debriefing efter tolkningen, når man har sagt farvel til mødedeltager eller kursister, så tolken kan overlevere eventuelle observerede nuancer.

Konsekutiv tolkning

Konsekutiv (efterfølgende) tolkning kan foregå både som fremmødetolkning, som videotolkning eller som telefontolkning. Konsekutiv tolkning er den mest almindelig form for tolkning i både erhvervsliv, i sundhedsvæsenet og i den offentlige forvaltning. Denne form for tolkning bruges til møder, samtaler og ofte også i undervisningssituationer.

Den foregår ved, at samtalens parter en ad gangen siger 1-3 sætninger, lader tolken tolke, og så fremdeles. Tolken tager ofte noter for at huske nuancerne så præcist som muligt. Fordi alting skal siges to gange, skal man indregne mindst dobbelt så lang tid, som mødet/kurset/samtalen ellers ville tage.

Ved alle former for tolkninger er det afgørende, at man inden samtalen sikrer sig, at der er sproglig forståelse mellem tolken og den fremmedsprogstalende part, da der kan være stor variation i de lokale dialekter på sprogene. Dette er ViTolker behjælpelig med at sikre på forhånd.

De fleste tolke har specialiseret sig i nogle fagområder med et indgående kendskab til termer på dansk og tolkesproget. Oplys derfor altid, hvad der er dit specifikke behov, når du bestiller tolk – så kan vi finde den tolk, der bedst matcher opgavens specifikke krav.

VI LYTTER

Vi arbejder hele tiden på at kunne levere de bedste sprogydelser, kundeservice og arbejdsvilkår for vores tolke og oversættere. Derfor har vi gjort det til en kerneværdi hos ViTolker, at vi altid lytter til vores kunder og tolke, så vi fortsat kan sikre, at vi er jeres foretrukne samarbejdspartner til sprogløsninger.

Som kunde modtager du altid en e-mail, hvor du hurtigt kan udfylde dit feedback, når din opgave er udført eller leveret. Du kan også altid skrive eller ringe til os, hvis du har forslag til, hvordan vi kan forbedre vores ydelser og service.

Personlig rådgivning

Vi hjælper dig med at finde den helt rette tolk eller oversætter, der er fagligt funderet til at varetage din opgave.

Kontakt os for uforpligtende personlig rådgivning.

Hurtigt svar

Vi skræddersyr sprogløsninger tilpasset jeres specifikke behov.

Kontakt os for at få et uforpligtende tilbud på
din konkrete opgave.

Oversættelse er subjektiv science, for der findes mange måder, at oversætte materiale på. Har du behov for en skarp, fagspecifik modersmålsoversætter, så kan vi hjælpe dig! Vi skræddersyr en sprogløsning tilpasset dine målgrupper. Se herunder hvilke typer oversættelser vi tilbyder.

Læs mere om oversættelsestjenester

En professionel korrekturlæser gennemgår den oversatte tekst med en tættekam for at forbedre kvaliteten. Stave-, grammatik- og tegnsætningsfejl rettes, og kvaliteten af oversættelsen gennemgås ved at sammenholde målteksten med kildeteksten.

Læs mere om korrekturlæsning

Vores specialister inden for tekstforfatning vil hjælpe dig med at gøre dine tekster sjove, fængende og unikke, så du kan adskille dig fra dine konkurrenter! Alle vores tekstforfattere er fagspecifikke, så de har kendskab til, hvordan skrivestil og tilgang skal være, for at nå ud til lige præcis dine målgrupper.

Læs mere om tekstforfatning

Vores team af DTP-specialister sørger for, at oversættelse, layout og grafisk design går op i en højere enhed. Når vi oversætter dine manualer, brochurer og kataloger til et eller flere sprog, har du også mulighed for at bestille trykklare filer ved levering.

Læs mere om DTP

Vi tilbyder voiceovers og speaks skræddersyet til dig, så du kan nå ud til dine målgrupper på den mest effektive måde. Først vil vi tage en dialog med dig, og høre, hvad dine behov er, og dernæst udvælge den voiceover artist, der matcher dine behov bedst.

Læs mere om voiceover

Vitolker hjemmesideoversaettelseDet er bevist, at over 47 % af alle onlineshoppere ikke vil stille sig tilfreds med brug af en forhandlers hjemmeside, som kun er på engelsk. Derfor er oversættelse af hjemmeside til dit globale publikum en investering, der i sidste ende vil give dig højere konverteringsrate, højere troværdighed og konkurrencefordele.

Læs mere om hjemmesideoversættelse

Juridisk oversaettelse ViTolkerVores oversættere er i stand til på professionelt niveau at oversætte og kvalitetssikre dokumenter af juridisk karakter fra kildesprog til målsprog. Vi har massevis af erfaring med juridiske oversættelser, og de er derfor vores speciale. Vi leverer på daglig basis juridiske oversættelser til advokatfirmaer, domstole mm.

Læs mere om juridisk oversættelse

Teknisk oversaettelse ViTolkerVores professionelle modersmålsoversættere har indgående viden i forhold til terminologi af teknisk karakter, så du kan trygt overlade oversættelser af tekniske dokumenter til os. Vi sikrer høj kvalitet, hurtig levering, og har altid dine præferencer i forhold til sprogbrug in mente, når vi oversætter.

Læs mere om teknisk oversættelse

Medicinsk oversaettelse ViTolkerVores professionelle modersmålsoversættere har indgående viden i forhold til terminologi af medicinsk karakter, så du kan trygt overlade oversættelser af medicinske dokumenter til os. Vi sikrer høj kvalitet, hurtig levering, og har altid dine præferencer i forhold til sprogbrug in mente, når vi oversætter.

Læs mere om medicinsk oversættelse

Marketing oversaettelse ViTolkerVores professionelle modersmålsoversættere har indgående viden til marketing, så du kan trygt overlade oversættelser af marketing materiale til til os. Vi sikrer høj kvalitet, hurtig levering, og har altid dine præferencer i forhold til sprogbrug in mente, når vi oversætter.

Læs mere om marketing oversættelse

Oversættelse er subjektiv science, for der findes mange måder, at oversætte materiale på. Har du behov for en skarp, fagspecifik modersmålsoversætter, så kan vi hjælpe dig! Vi skræddersyr en sprogløsning tilpasset dine målgrupper. Se herunder hvilke typer oversættelser vi tilbyder.

Læs mere om oversættelsestjenester

En professionel korrekturlæser gennemgår den oversatte tekst med en tættekam for at forbedre kvaliteten. Stave-, grammatik- og tegnsætningsfejl rettes, og kvaliteten af oversættelsen gennemgås ved at sammenholde målteksten med kildeteksten.

Læs mere om korrekturlæsning

Vores specialister inden for tekstforfatning vil hjælpe dig med at gøre dine tekster sjove, fængende og unikke, så du kan adskille dig fra dine konkurrenter! Alle vores tekstforfattere er fagspecifikke, så de har kendskab til, hvordan skrivestil og tilgang skal være, for at nå ud til lige præcis dine målgrupper.

Læs mere om tekstforfatning

Vores team af DTP-specialister sørger for, at oversættelse, layout og grafisk design går op i en højere enhed. Når vi oversætter dine manualer, brochurer og kataloger til et eller flere sprog, har du også mulighed for at bestille trykklare filer ved levering.

Læs mere om DTP

Vi tilbyder voiceovers og speaks skræddersyet til dig, så du kan nå ud til dine målgrupper på den mest effektive måde. Først vil vi tage en dialog med dig, og høre, hvad dine behov er, og dernæst udvælge den voiceover artist, der matcher dine behov bedst.

Læs mere om voiceover

Vitolker hjemmesideoversaettelseDet er bevist, at over 47 % af alle onlineshoppere ikke vil stille sig tilfreds med brug af en forhandlers hjemmeside, som kun er på engelsk. Derfor er oversættelse af hjemmeside til dit globale publikum en investering, der i sidste ende vil give dig højere konverteringsrate, højere troværdighed og konkurrencefordele.

Læs mere om hjemmesideoversættelse

Juridisk oversaettelse ViTolkerVores oversættere er i stand til på professionelt niveau at oversætte og kvalitetssikre dokumenter af juridisk karakter fra kildesprog til målsprog. Vi har massevis af erfaring med juridiske oversættelser, og de er derfor vores speciale. Vi leverer på daglig basis juridiske oversættelser til advokatfirmaer, domstole mm.

Læs mere om juridisk oversættelse

Teknisk oversaettelse ViTolkerVores professionelle modersmålsoversættere har indgående viden i forhold til terminologi af teknisk karakter, så du kan trygt overlade oversættelser af tekniske dokumenter til os. Vi sikrer høj kvalitet, hurtig levering, og har altid dine præferencer i forhold til sprogbrug in mente, når vi oversætter.

Læs mere om teknisk oversættelse

Medicinsk oversaettelse ViTolkerVores professionelle modersmålsoversættere har indgående viden i forhold til terminologi af medicinsk karakter, så du kan trygt overlade oversættelser af medicinske dokumenter til os. Vi sikrer høj kvalitet, hurtig levering, og har altid dine præferencer i forhold til sprogbrug in mente, når vi oversætter.

Læs mere om medicinsk oversættelse

Marketing oversaettelse ViTolkerVores professionelle modersmålsoversættere har indgående viden til marketing, så du kan trygt overlade oversættelser af marketing materiale til til os. Vi sikrer høj kvalitet, hurtig levering, og har altid dine præferencer i forhold til sprogbrug in mente, når vi oversætter.

Læs mere om marketing oversættelse


ViTolker arbejder med skræddersyede sprogløsninger, som tilbydes af vores store netværk af kompetente og kvalificerede tolke, og med hjælp af vores specialiserede tolkekoordinatorer, som arbejder for at facilitere det perfekte match mellem dit sprogbehov og vores tolke.

Læs mere om tolkning


Ved samtaler, hvor det er vigtigt at tolken er fysisk tilstede, tilbyder vi en fremmødetolkning. Her tolker tolken på baggrund af både verbal og non-verbal kommunikation, og denne tolkeform benyttes særligt ved bl.a. større møder og undervisning og ved samtaler med børn.

Læs mere om fremmødetolkning

ViTolker Telefontolkning
Tolkning over telefon kan foretages selv over store afstande og ved øjeblikkeligt behov for tolkning. Telefontolkning kan være den bedste løsning i langt de fleste tilfælde af flere faglige årsager som anonymitet, fokus på samtalepartnerne og når man holder samtalen fra flere lokationer.

Læs mere om telefontolkning


Videotolkning foregår via en videokonference, og er et godt alternativ til fremmødetolkning. Når tolken skal kunne aflæse kropssprog eller følge med i anvisninger samtidig med at tolken ikke er fysisk tilstede, er videotolkning en god løsning.

Læs mere om videotolkning

vitolker-tolkning
Skal du afholde et seminar, konference eller forretningsmøder, hvor tolkning skal foregå samtidig med det talte, tilbyder vi professionel simultantolkning. Vores simultantolke har lang erfaring med at tolke komplekst fagindhold og giver dig en nuanceret kommunikation på de ønskede sprog.

Læs mere om konferencetolkning


ViTolker arbejder med skræddersyede sprogløsninger, som tilbydes af vores store netværk af kompetente og kvalificerede tolke, og med hjælp af vores specialiserede tolkekoordinatorer, som arbejder for at facilitere det perfekte match mellem dit sprogbehov og vores tolke.

Læs mere om tolkning


Ved samtaler, hvor det er vigtigt at tolken er fysisk tilstede, tilbyder vi en fremmødetolkning. Her tolker tolken på baggrund af både verbal og non-verbal kommunikation, og denne tolkeform benyttes særligt ved bl.a. større møder og undervisning og ved samtaler med børn.

Læs mere om fremmødetolkning

ViTolker Telefontolkning
Tolkning over telefon kan foretages selv over store afstande og ved øjeblikkeligt behov for tolkning. Telefontolkning kan være den bedste løsning i langt de fleste tilfælde af flere faglige årsager som anonymitet, fokus på samtalepartnerne og når man holder samtalen fra flere lokationer.

Læs mere om telefontolkning


Videotolkning foregår via en videokonference, og er et godt alternativ til fremmødetolkning. Når tolken skal kunne aflæse kropssprog eller følge med i anvisninger samtidig med at tolken ikke er fysisk tilstede, er videotolkning en god løsning.

Læs mere om videotolkning

vitolker-tegnsprogstolkning
Skal du afholde et seminar, konference eller forretningsmøder, hvor tolkning skal foregå samtidig med det talte, tilbyder vi professionel simultantolkning. Vores simultantolke har lang erfaring med at tolke komplekst fagindhold og giver dig en nuanceret kommunikation på de ønskede sprog.

Læs mere om konferencetolkning