(+45) 70 60 51 61 info@vitolker.dk Lyngbyvej 20 2100 København Ø & Olgas Allé 4, 6000 Kolding

Om ViTolker

ViTolker, fordi vi vil nedbryde sproglige barrierer

  

Med bevidsthed om ordets værdi og kærlighed til sprog og dets diversitet udspringer konceptet om ViTolker.

ViTolker er resultatet af en årelang rejse i sprogverdenen med gennemførelse af et utal af succesfulde sprogløsninger over hele landet samt uden for Danmarks grænser.

Vores målsætning er at bygge bro over kløften, som opstår i mødet mellem mennesker, der ikke deler den samme sproglige og kulturelle baggrund.

  

ViTolker, fordi vi sætter ære i kvalitetsbevidsthed og facilitering af det perfekte match

  

ViTolker arbejder med skræddersyede sprogløsninger, som tilbydes af vores store netværk af kompetente og kvalificerede tolke, og med hjælp af vores specialiserede tolkekoordinatorer, som arbejder for at facilitere det perfekte match mellem vores kunders sprogbehov og vores tolke.

  

ViTolker, fordi vi er bevidste om vores ansvar som sprogformidlere og -mediatorer

  

Hos ViTolker er vi bevidste om den vigtige og følsomme rolle, som en tolk udfylder i kommunikationen mellem to parter, som ikke deler den samme sproglige og kulturelle baggrund. Hertil er vi opmærksomme på alvoren af tolkens arbejde, og hvordan dette har direkte indflydelse på menneskers liv og fremtid.

For at sikre høj kvalitet i vores sprogløsninger stiller vi derfor høje krav til de kvalifikationer, som vores tolke skal besidde forud for inklusion i vores tolkekorps. Til dette formål bedømmer vi vores tolkekandidater ud fra ViTolkers firedelte-kvalitetsmodel, som består af fire kvalitetsparametre: Sprog & Kultur, Tolkekompetencer, Uddannelse & Erfaring samt Personlige Kvalifikationer.

 

 

  

ViTolker, fordi vi er kvalificerede til opgaven

  

Foruden vores kvalificerede tolkekorps og tolkekoordinatorer består ViTolker af et ledelsesteam, som ved, hvad det kræver for at være førende inden for kvalitetsbevidst leverance af sprogløsninger.

Ud over tolkeerfaring har ViTolkers ledelsesteam en faglig baggrund inden for IT, socialvidenskab, medicin og sprog. Vi forstår derfor, hvordan vi kan klæde vores tolke bedst på til opgaver på tværs af de forskellige fagområder. Dette er med til at sikre, at ViTolker altid kan ansætte og sende de rigtige og korrekt-kvalificerede tolke til de rigtige opgaver.

Kombinationen af ledelsens IT-kompetencer med fagviden og tolkekundskab har derudover gjort det muligt for ViTolker at designe og udvikle et innovativt og brugervenligt online bookingsystem, der gør det nemt og enkelt at bestille og håndtere tolkeopgaver.

  

ViTolker, fordi vi lytter

  

Med et ønske om hele tiden at kunne forbedre vores leverancer af tolkeydelser, kundeservice samt arbejdsvilkår for vores tolke har vi gjort det til en kerneværdi hos ViTolker, at vi altid lytter til såvel vores kunder som tolke.

Det vil sige, at ViTolker altid er lydhør over for vores kunders og tolkes input og forslag til, hvordan vi kan optimere vores ydelser, service og vilkår, så vi formår at realisere og opretholde vores vision om at være jeres foretrukne samarbejdspartner til sprogløsninger.

  

ViTolker, fordi vi ønsker at være jeres foretrukne samarbejdspartner til sprogløsninger!

  

Vi hjælper dig med at finde den rette tolk,
der er fagligt funderet i både din og modtagerens situation
og bliver jeres effektive bindeled på vejen mod bedre fælles forståelse.

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2018 ViTolker Designed by NORDISKSOFT